De Tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Hieronder valt ook de partiële prothese (een gedeeltelijke prothese). Ten opzichte van de volledige prothese is er echter in behandelwijze en verantwoording wel een groot verschil. Een partiële prothese kan alleen dan door de Tandprotheticus vervaardigd worden als uw tandarts uw tanden en kiezen gecontroleerd heeft en uit deze controle blijkt dat belasting van deze tanden en kiezen geen problemen zal opleveren. Voor het vervaardigen van de partiële prothese werkt de Tandprotheticus dus nauw samen met uw tandarts. Immers uw tandarts draagt de verantwoordelijkheid voor de eigen tanden en kiezen en uw Tandprotheticus die van de partiële prothese.

Het komt steeds vaker voor dat inwoners van Nederland niet al hun tanden, maar één of enkele gebitselementen verliezen. Het ontstane gat kan dan op verschillende manieren opgevuld worden. De Tandprotheticus zal dan in samenwerking met uw tandarts een voorziening voor u vervaardigen. Deze voorziening zal dan een uitneembare gedeeltelijke prothese zijn die tussen uw bestaande tanden past.

De kunststof plaatprothese

De kunststof plaatprothese wordt volledig van kunststof gemaakt. Daar waar u enkele tanden mist vormt het kunststof deel een afsteunend zadel op de kaak waarin de tanden en kiezen geplaatst worden. Er wordt altijd naar gestreefd dat de kunsttanden dezelfde kleur hebben als uw eigen tanden. Wanneer het houvast van de kunststof plaatprothese tegenvalt dan kan deze uitgevoerd worden met twee of meer gebogen ankers (haakjes) rond bestaande tanden zodat deze de plaatprothese meer retentie geven.

De frameprothese

De frameprothese bestaat uit een metalen frame waaraan zadels met kunstelementen vastzitten. Het frame wordt van een sterke chroomkobalt legering of van titanium gegoten en is samengesteld uit een basis, een hoofdverbindingsbeugel, kleine verbindingsbeugels en ankers rond uw eigen tanden.

Behandelplan Partiële Prothese

U meldt zich bij uw Tandprotheticus om een partiële- of een frameprothese te laten vervaardigen. Deze zal de situatie bekijken en u middels een verwijsbrief terug verwijzen naar uw tandarts. In de verwijsbrief staat vermeld wat uw Tandprotheticus wil gaan maken en het verzoek aan de tandarts om de resterende elementen te controleren. Het kan ook voorkomen dat u naar uw tandarts gaat voor het vervaardigen van uw partiële prothese en dat deze samenwerkt met een Tandprotheticus. U krijgt dan van uw tandarts een verwijsbrief mee gericht aan uw Tandprotheticus met daarin vermeld wat er vervaardigd dient te worden en dat uw tandarts uw resterende elementen heeft gecontroleerd.

De eerste afdrukken van uw beide kaakdelen worden vervaardigd. Afhankelijk van de grootte van de voorziening kan meteen bepaald worden hoe uw tanden en kiezen elkaar moeten raken en welke kleur voor de tanden en kiezen er gebruikt moet worden.

Met behulp van een op maat gemaakte lepel wordt de perfecte pasvorm van de partiële/frame prothese bepaald.
Met behulp van een beetplaat, wordt bepaald in welke positie uw tanden en kiezen van de boven en onderkaak elkaar raken. In deze fase wordt ook de kleur van uw tanden en kiezen.
Met behulp van de wasplaat met hierin uw tanden en kiezen wordt bekeken of de kleur van de gekozen tanden en kiezen overeenkomt met de kleur van uw eigen tanden en kiezen en wordt bekeken of de tanden en kiezen goed in uw mond staan.
De partiële/frame prothese wordt in uw mond geplaatst waarbij meteen wordt gecontroleerd of deze niet klemt of pijn veroorzaakt.
Na enkele weken volgt een nacontrole door uw Tandprotheticus.

Het vervaardigen van de partiële prothese bestaat over het algemeen uit de volgende te nemen stappen. Natuurlijk kan het voorkomen dat uw Tandprotheticus iets afwijkt van dit stappenplan maar toch tot hetzelfde resultaat komt.